Het TTIP-bedrog

TTIP is een trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS. Indien dit akkoord gesloten wordt, zal dit grote gevolgen hebben voor de toekomst van Europa; desondanks vinden de beslissingen over dit akkoord grotendeels in het geheim plaats, onder sterke invloed van de lobbyisten van MNOs. Ik ben bezorgd dat er in deze besluitvorming te weinig rekening gehouden wordt met de Europese burger. Teken de petitie tegen TTIP en kom 10 oktober naar het protest als jij je ook zorgen maakt over dit verdrag.

Het trans-Atlantisch handelsakkoord met de Verenigde Staten (TTIP) dreigt daadwerkelijk gesloten te gaan worden. De onderhandelingen van de Europese Commissie zijn tot nu toe schandalig open geweest in hun geslotenheid, ondanks een handtekeningenactie die meer dan twee miljoen handtekeningen van bezorgde burgers verzamelde. Er is dus, gelukkig, in ieder geval veel comotie rondom het TTIP handelsakkoord. Ik ben zeer tegen het sluiten van deze handelsovereenkomst en zet hier uiteen waarom.

Ten eerste vanwege de beruchte Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS) clausule van TTIP. Via deze clausule kunnen bedrijven Europese staten aanklagen, indien deze beleid voeren wat in strijd is met de TTIP overeenkomst. Het is een open erkenning van het gegeven dat niet de staat de marges van het bedrijfsleven gaat bepalen, maar dat andersom het grootbedrijf de grenzen van de democratie trekt. Is dit in het belang van de Europese burger? De lijst van lobbyisten liegt er niet om: de MNOs hebben hier wat te winnen. Het is een veeg teken aan de wand dat de Europese Commissie zo gesloten is over wat er in haar bijeenkomsten met lobbyisten besproken wordt. Bijvoorbeeld met omstreden tabaksproducent Philip Morris. Ik vind dat wij als burgers recht hebben om te weten wat hier gaande is. Zeker aangezien Philip Morris momenteel in rechterlijke strijd is met Uruguay, vanwege het anti-rook beleid van dit land. Bottom line: Uruguay is niet meer vrij in het maken van zijn eigen wetten, maar gaat onder de bijl voor dit Trojaanse paard. Via ISDS kan de Europese staten hetzelfde lot boven het hoofd hangen; de vraag is waarom de Europese Commissie dit zo’n puik plan vindt.

Ten tweede keer ik mij tegen deze deal, omdat het volstrekt onduidelijk waarom een vrijhandelsakkoord nodig is. TTIP wordt vooral verdedigd omdat het een stroomlijning is van de handel: onnodige belemmeringen tussen de VS en Europa worden opgeheven. Het bekende voorbeeld hiervan is wanneer de kwaliteit van producten op hetzelfde niveau is, maar deze op verschillende manieren getoetst wordt. Op het moment worden standaarden wederzijds nog niet erkend, wat tot extra importheffingen of zelfs ontzegging tot de markt leidt. Inderdaad zijn zulke situaties vervelend, maar waarom is een complete vrijhandelsdeal de oplossing? Kan er niet per sector nieuwe gezamenlijke wetgeving komen? Waarom rechtvaardigt dit het openbreken van de gehele markt? Ook achter dit rookgordijn van een argument ontwaren wij de schaduwen van de multinationals.

Ten derde is het onvermijdelijk dat via TTIP de Europese samenleving onder toenemende Amerikaanse invloed zal komen te staan. Het is een volstrekte illusie om handel als een louter monetaire bezigheid te zien.Wat er beschikbaar is op de markt, bepaalt wat je als consument kunt nuttigen. TTIP gaat de markt noodzakelijk overhoop halen, heeft zelfs als expliciet doel dit te doen. Soms is het echter goed dat niet alles beschikbaar is, zoals arts Noëlle Geubbels toonde in haar artikel. Door TTIP wordt de importheffing op ongezond Amerikaans voedsel verlaagd, waardoor dit gemakkelijk in onze supermarkten verkocht kan worden. Het zijn vooral armere mensen die hier de dupe van zijn, omdat het voedsel vaak niet alleen ongezond, maar ook goedkoper is dan gezond eten. Rijk en gezond versus arm en dik. Welcome to America.

Ten vierde werkt de rechtvaardiging van TTIP alleen onder de aanname dat een rijker Europa een beter Europa is. Ten eerste klopt deze aanname alleen als de welvaart gelijk verdeeld kan worden onder de Europeanen. Als er teveel aan de strijkstok van de grootbedrijven blijft hangen, kan Europa in zijn geheel rijker worden zonder dat meeste hier iets van merken. Het enthousiasme van de multinationals voor TTIP moet ons sceptisch stemmen (zie ook: Piketty). Ten tweede zegt rijkdom an sich natuurlijk nog niets over hoe Europa zich ontwikkelt. Geld, als middel, creëert mogelijkheid. Hoe deze mogelijkheid zich verwerkelijkt is vervolgens aan de geldbezitter. Een te nauwe focus op pure economie vergeet dat het geld geen doel in zichzelf is, maar dat het in essentie een middel tot iets anders is. De vraag is niet hoeveel geld TTIP aan Europa zou kunnen brengen, maar vooral wat wij met dit geld willen gaan doen. Wanneer het geld enkel wordt gezien als een kwantiteit, blijven de sociaal-politieke gevolgen ervan verhuld.

Mark Rutte verdedigt zijn steun aan het akkoord echter wel door te wijzen op de mogelijke economische voordelen ervan. Zo blijkt uit een Duitse studie dat er 400.000 banen in Europa gecreëerd zouden kunnen worden. Dit is natuurlijk een studie in opdracht van de Europese Commissie geweest, die bovendien op absurde aannames is gebaseerd om tot dit al te rooskleurige scenario te komen. Zo zouden volgens deze studie werknemers in staat moeten zijn van baan te wisselen als er in hun sector banen verdwijnen en in een andere sector banen ontstaan. Iedereen kan zich voorstellen dat de werkelijkheid helaas weerbarstiger werkt. Een alternatieve studie van Amerikaanse promovendus Capaldo deed deze aanname niet. Hij toonde aan dat er in Europa zelfs 100.000 banen zouden kunnen verdwijnen door TTIP. Het enige argument vóór het akkoord is, zacht gezegd, gestoeld op een rot fundament.

Initiatieven als FTM, De Correspondent of de Nieuwe Universiteit tonen aan dat het kritische denken nog alive and kicking is. Er is plots een nieuwe impuls voor maatschappijkritiek ontstaan: zou het protest weer deel van de 21e eeuw worden? Een gezonde samenleving kan in ieder geval niet zonder. Het is tijd dat we het ondemocratische, absurde TTIP stoppen en als burgers eindelijk weer boven het geruis van het geld uit kunnen klinken. Iedere vorm van protest draagt bij aan deze strijd. Teken de petitie tegen TTIP. Kom naar een demonstratie. Het is de enige manier om aan te geven dat wij vinden dat Brussel hier de plank mis slaat. Ik geloof in de liberale democratie; ik geloof bovenal dat zij niet kan voortbestaan zonder dat haar voorwaarden telkens opnieuw bevraagd worden.

Deel de petitie, het facebookevenement of dit bericht met je vrienden om het tegengeluid te versterken
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s